SWC Regd. No : 19843

JAYCEES TRAINING HALL

rajbiraj jyaराजबिराजको मुटुमा रहेको जेसिज तालिम हाँलमा उच्च स्तरको हाँलका साथ साथै स्टोर कोठा, किचन/क्यानटिन तथा एकै पटक १४ जनाले शौचालय प्रयोग गर्ने गरि महिला पुरुषको लागि बेग्ला बेग्लै शौचालयको ब्यवस्था भएको छ । २४ सै घण्टा बिजुलीको ब्यवस्था रहेको यस हाँलमा पार्किङको लागि समेत स्तरीय ब्यवस्था रहेको छ तथा तालिम हाँलमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सामाग्रीहरु चालु अवस्थामा रहेको र तालिम हाँल बस स्टेण्डको छेउमा भएकोले तालिम वा कार्यक्रममा सहभागि हुनेहरुका लागि समेत पायक पर्ने स्थान हो । सबल नेपाल राजबिराजद्धारा संचालित यस तालिम हाँल प्रयोगकर्ताको लागि सहुलियत दरमा खाना र बासको लागि ब्यवस्था समेत आवश्यक्ता अनुसार गर्ने गरिन्छ । तालिम हाँल बहाल वापत निम्नानुसारको कर बाहेकको दर रेट रहेको छ । नक्सा तथा फोटो फिचर समेत यसै साथ संलग्न छ ।

sabal Jaycees way map
दर रेट 

तालिम/गोष्ठि ४० जना सम्मको लागि हाँल बहाल : २५००। (कार्पेट वा कुर्सी ४०, रोस्टम, सहयोगी समेत)

अन्य गतिवबिधिको लागि  हाँल बहाल : ३५००।(कार्पेट,कुर्सी ६०, रोस्टम, साउण्ड तथा सहयोगी)

कन्फ्रेन्स सिस्टम : ७००। (थप)

प्रोजेक्टर : ८००। (तालिमको लागि मात्र)

साउण्ड सिस्टम : ५००।

ल्यापटप/कम्पूटर : १०००।

जेनेरेटर : १५००। (डिजल वाहेक)

थप कुर्सि प्रति १ :  रु. १०।

रुम हिटर प्रति १ को : २५०।

खाना तथा खाजा : अर्डर बमोजिम सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईनेछ ।

(नोट : अन्य जानकारीको लागि सबल नेपालको कार्यालय वा फोन नं.०३१–५२३४४१ तथा ९८१४७०६८७१ मा सम्पर्क गर्नु होला ।)