SWC Regd. No : 19843

योग्य सहकारी संस्थाहरुको सुचिकरणका लागी आशय पत्र आवहान सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६।०७।२१ गते

सबल नेपाल बि.सं.२०६२ सालमा स्थापना भएको एक अगुवा गैरसरकारी संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सबल नेपालले सामाजिक बिकासका क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । युवाहरुद्धारा संचालित यस संस्थाद्धारा Federal of Ministry Economic Cooperation (BMZ), VCA/Welthungerhilfe(WHH) संगको साझेदारीमा सिरहा जिल्लाको कल्याणपुर, कर्जनहा र सिरहा नगरपालिकामा संचालित“Strengthening WASH Governance for social change in Siraha District, Nepal NPL 1060-18″ परियोजना अन्र्तगत सहकारी संस्थाहरुसँग सम्मन्वय गरि वाश व्यवसाय प्रवर्धनका लागि घुम्ति कोष परिचालन गर्नुपर्ने भएकोले तपशिलमा उल्लेखित कागजातहरु सहित आशय पत्र सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन (साझ ५ बजे) भित्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

तपशिल
१. सहकारी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
२. पछिल्लो लेखा परिक्षणको प्रतिलिपी र
३. सहकारी परिक्षण फारम (Download गर्नुहोस)

 

नोट : सहकारी परिक्षण फारम सबल नेपालको फिल्ड कार्यालय, शाखा कार्यालय वा सबल नेपालको वेभपेज www.sabalnepal.org.np बाट Download गर्न सकिनेछ ।

सम्पर्क ठेगाना :
सबल नेपाल
शाखा कार्यालय, मिर्चैया नगरपालिका वडा नं.–६
सिरहा, नेपाल
फोन  : ०३३(५५०१८१
फिल्ड कार्यालय, सिरहा नगरपालिका वडा नं.–७
सिरहा, नेपाल