SWC Regd. No : 19843

रेडियो स्टेशनका लागि सुचना ।

                                                                                                                     प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४।११।२३ गते ।
सबल नेपाल बि.सं. २०६२ मा सप्तरी जिल्लामा स्थापना भएको एक अगुवा गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सबल नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको सर्व बिद्धितै छ । युवाहरुद्धारा संचालित यस संस्थाद्धारा हाल UKaid को सहयोग तथा Search For Common Ground Nepal संगको साझेदारीमा सुरक्षा र न्यायमा सिमान्तकृत समुदाय तथा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ PAHUNCH पहुँच परियोजना सप्तरी जिल्लाका ३ नगरपालिका तथा १ गाउँपालिकामा संचालन गरिरहेको सहर्ष जानकारी गराउदै हाल लक्षित समुदायमा सुरक्षा र न्याय सम्बन्धी जनजेतना जगाउन बिभिन्न नयाँ तथा बिद्यमान संरचनामा कार्यक्रम निर्माण गरि प्रसारण गर्न रेडियो स्टेशनको रुपमा साझेदार आवश्यक भए अनुसार अनुभवी रेडियो स्टेशनहरुलाई आवश्यक कागजात तथा मापदण्ड सहित प्रस्तावना पेश गर्नहुनको लागि आवहान गरिएको छ ।
ईच्छुक रेडियो स्टेशनले सबल नेपालको वेभ साईट www.sabalnepal.org.np मा  TOR Download गरि आवश्यक मापदण्ड सहित प्रस्तावना पेश गर्न हुन अनुरोध छ । स्थानीय रेडियो स्टेशनलाई प्राथमिक्ता दिईनेछ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र साझ ५ बजे सम्म । रित पुर्वक नआएको प्रस्तावलाई मान्यता दिइने छैन ।

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना :
सबल नेपाल
मुख्य कार्यालय, राजबिराज –१, सप्तरी
इमेल : procurementsabal@gmail.com
(नोट : यो सुचना यस संस्थाको वेब पेज www.sabalnepal.org.np मा पनी हेर्न सकिनेछ ।)