SWC Regd. No : 19843

शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।१२।०१ गते

सबल नेपाल वि.सं. २०६२ मा सप्तरी जिल्लामा स्थापना भएको एक अगुवा गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सबल नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको सर्वविद्धितै छ । हाल सबल नेपाललाई यस वर्ष संचालन गरिने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरुका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरु (हार्डवेयर सामाग्री), स्टेश्नरी, फनिर्चर, साइकल, होटल लगायतको तल उल्लेखित शर्तहरुको अधिनस्त रहने गरी ईच्छुक आपुिर्तकर्ता (थोक तथा खुद्रा बिक्रेता) हरुबाट शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
शर्तहरु 
१. शिलबन्दी दरखास्त पेश गर्ने आपुर्तिकर्ता संग कम्तिमा निर्माण सामाग्री आपुर्ति गर्ने कार्य अनुभब भएको हुनुपर्नेछ र साथै वार्षिक कारोबार कम्तीमा हार्डवेयरको लागि रु.पचिस लाख देखि एक करोड, स्टेश्नरीको लागि कम्तीमा १० लाख देखि ५० लाख वा सो भन्दा बढी, होटलको लागि ३ लाख वा सो भन्दा बढी, ईटाको लागि ३ लाख वा सो भन्दा बढी तथा ट्रस्ट फेब्रिकेशनको लागि ३ लाख वा सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ ।
२. शिलबन्दी दरखास्त पेश गर्ने आपुर्तिकर्ता नेपाल सरकारको आयकरको नियमानुसार मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता लगाएत (घरेलु, उद्योग, नगरपालिका अन्य ..) सम्बन्धित दर्ता भई कम्तीमा पनि गत आ.ब.सम्मको पुर्ण रुपमा अद्याबधिक हुनुपर्नेछ ।
३. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र सरकारी कार्यालय लगायत अन्य संघ संस्थाहरुमा सेवा प्रदान गर्दे आईरहेको तथा बाल सुरक्षा नीति अबलम्बन गरेकोलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ ।
४. शिलबन्दी दरखास्त आवश्यक सम्पूर्ण कागजात सहित पेश गर्ने समयावधी मिति २०७५।१२।०१ गते देखि २०७५।१२।१० गतेसम्म विहान १०ः०० बजेदेखि ०५ः०० बजेसम्म रहनेछ र सो समयावधी पश्चात प्राप्त शिलबन्दी दरखास्त स्वतः बदर ठहरिनेछ ।
५. यस शिलबन्दी बोल पत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय संस्थाको खरिद समितिमा निहित रहनेछ ।
६. यस शिलबन्दी बोल पत्र सम्बन्धी बिस्तृत विवरण प्राप्त गर्नका लागि कार्यालय समय भित्र संस्थाको सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ र निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरुको Quotation फारम संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ वा संस्थाको वेबसाईटबाट डाउनलोडको लागि उल्लेखित लिकहरू RFQ – Brick- 2019 RFQ – Furniture-Renovation – 2019 RFQ – Trusst fabrication – 2019 RFQ – hotel -2019 RFQ-Stationary,Sabal Nepal2019  RFQ – Furniture -2019 – Support RFQ – Bicycle- 2019 क्लिक गरि Download सकिनेछ तथा ईमेल मार्फत पनि अनुरोधको आधारमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ईमेल : maheshsabalnepal@gmail.com/procurementsabal@gmail.com

बिस्तृत जानकारी तथा प्रस्तावना पेश गर्ने सम्पर्क ठेगाना
सबल नेपाल
मुख्य कार्यालय, राजबिराज –१, सप्तरी
वा
सबल नेपाल
फिल्ड कार्यालय, कल्याणपुर चौक, खडक नगरपालिका
वा
सबल नेपाल
शाखा कार्यालय, मिर्चैया, सिरहा (पुकु डिपार्टमेन्टको छेउमा)
इमेल : procurementsabal@gmail.com
(नोट स् यो सुचना यस संस्थाको वेब पेज www.sabalnepal.org.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।)