SWC Regd. No : 19843

समुदायिक परिचालक र स्पोन्सरसिप कार्यक्रम सहायक (SPA) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४।०९।२१ गते ।

सबल नेपाल बि.सं. २०६२ मा सप्तरी जिल्लामा स्थापना भएको एक अगुवा गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सबल नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको सर्व बिद्धितै छ । युवाहरुद्धारा संचालित यस संस्थाद्धारा सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा सप्तरी जिल्लाका २ नगरपालिका (सुरुंगा न.पा. र खडक) का बिभिन्न वडाहरुमा स्पोन्सरसिप कार्यक्रम संचालन गर्दै आई रहेको छ । सोही सन्दर्भमा हाल केही वडाहरुमाा समुदायिक परिचाकल तथा स्पोन्सरसिप कार्यक्रम सहायकको आवश्यक्ता भए अनुसार १८ वर्ष पुरा भई ४० बर्ष ननाघेका योग्य उम्मेदबारहरुबाट दरखास्त आह्वानको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पद : सामुदायिक परिचालक, पद संख्या : ७ (सात) जना
कार्य क्षेत्र : सुरुंगा न.पा. वडा नं. : ३ तथा खडक नगरपालिकाको वडा नं. ३, (५ र ६ बाट १ ) , (७ र ८ बाट १ ), ९, १० र ११
योग्यता तथा शर्त : 
# शैक्षिक योग्यता : प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण वा सो सरह, सामुदाय परिचालन सम्बन्धि कार्यमा कम्तीमा २ बर्षको अनुभव भएको, प्रतिवेदन लेखन र कार्यस्थल सुपरिवेक्षणमा २ बर्ष भन्दा बढी अनभव भए्को, आधारभुत कम्पुटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको, नेपाली र स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने र सम्बन्धीत कार्यक्षेत्रकै स्थानीय हुनुपर्ने ।
# १०० प्रतिशत फिल्ड ।
पद : स्पोन्सरसिप कार्यक्रम सहायक पद, संख्या : १ (एक) जना । 
 योग्यता तथा अनुभव : 
 प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह, स्पोन्सरसिप व्यवस्थापन सम्बन्धी कृयाक्लापहरु, मासिक प्रतिवेदन, सामुदायिक परिचालन, फोटो ग्राफी र फोटो व्यवस्थापन सम्बन्धी राम्रो अनुभव रहेको, कम्पुटर सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको, अंग्रजी, नेपाली र स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने ।
 ७० प्रतिशत फिल्ड तथा ३० प्रतिशत कार्यालय ।
आवश्यक कागजातहरु : १८ बर्ष पुरा गरि ४० बर्ष उमेर ननाघेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिक्ताको फोटोकपी र सम्पर्क नम्वर सहितको ब्यक्तिगत बिवरण तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी सहित, आवश्यक कागजात सहित प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको आवेदन ।
नोट : सबल नेपालले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृत युवाहरु, यस अघि सबल नेपाललाई सहयोग गरेको तथा स्थानीयहरुलाई प्राथमिक्ता दिईनेछ । सम्बन्धीत आवेदकको घरमा अनिवार्य शौचालय हुनुपर्नेछ । स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिक्ता दिईनेछ ।
दरखास्त दिने अन्तिम मिति : सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र साझ ५ बजे सम्म । रित पुर्वक नआएको आवेदनलाई मान्यता दिइने छैन । आवेदन फारम तल उल्लेखित ठेगानाबाट लिन सकिनेछ वा सबल नेपालको वेभ पेजबाट Download पनी गर्न सकिनेछ ।

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना :
सबल नेपाल
राजबिराज १, मेन रोड (पुरानो मिसन कलेज), सप्तरी
इमेल : jobinsabalnepal@gmail.com

वा
सबल नेपाल
फिल्ड कार्यालय, गा.बि.स.कुशहा (IME को माथील्लो तल्ला)
(नोट : यो सुचना यस संस्थाको वेब पेज www.sabalnepal.org.np मा पनी हेर्न सकिनेछ ।)