SWC Regd. No : 19843

समुदाय परिचालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

                                                                                  प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४।०२।३० गते ।

सबल नेपाल बि.सं. २०६२ मा सप्तरी जिल्लामा स्थापना भएको एक अगुवा गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सबल नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको सर्व बिद्धितै छ । युवाहरुद्धारा संचालित यस संस्थाद्धारा सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा सप्तरी जिल्लाका साबिकका १३ गा.बि.स.हरुमा स्पोन्सरसिप कार्यक्रम संचालन गर्दै आई रहेको छ । सोही सन्दर्भमा गा.बि.स. मल्हनियाका लागि समुदाय परिचालकको आवश्यक्ता भए अनुसार १८ वर्ष पुरा भई ४० बर्ष ननाघेका योग्य उम्मेदबारहरुबाट दरखास्त आह्वानको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पद : सामुदायिक परिचालक
योग्यता तथा शर्त :
#    शैक्षिक योग्यताः प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण वा सो सरह, सामुदाय परिचालन सम्बन्धि कार्यमा कम्तीमा २ बर्षको अनुभव भएको, प्रतिवेदन लेखन र कार्यस्थल सुपरिवेक्षणमा २ बर्ष भन्दा बढी अनभव भए्को, आधारभुत कम्पुटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको, नेपाली र स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने र सम्बन्धीत गा.बि.स.कै स्थानीय हुनुपर्ने । (गा.बि.स. : मल्हनिया ।)
#    १०० प्रतिशत फिल्ड ।

आवश्यक कागजातहरु : १८ बर्ष पुरा गरि ४० बर्ष उमेर ननाघेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिक्ताको फोटोकपी र सम्पर्क नम्वर सहितको ब्यक्तिगत बिवरण तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी सहित, आवश्यक कागजात सहित प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको आवेदन ।
नोट : सबल नेपालले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृत युवाहरु तथा स्थानीयहरुलाई प्राथमिक्ता दिईनेछ । सम्बन्धीत आवेदकको घरमा अनिवार्य शौचालय हुनुपर्नेछ ।
दरखास्त दिने अन्तिम मिति : सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र साझ ५ बजे सम्म । रित पुर्वक नआएको आवेदनलाई मान्यता दिइने छैन । आवेदन फारम तल उल्लेखित ठेगानाबाट लिन सकिनेछ वा सबल नेपालको वेभ पेजबाट Download पनी गर्न सकिनेछ ।

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना :
सबल नेपाल
राजबिराज १, मेन रोड (पुरानो मिसन कलेज), सप्तरी
इमेल : jobinsabalnepal@gmail.com
वा
सबल नेपाल
फिल्ड कार्यालय, गा.बि.स.कुशहा (IME को माथील्लो तल्ला)
(नोट : यो सुचना यस संस्थाको वेब पेज www.sabalnepal.org.np मा पनी हेर्न सकिनेछ ।)

logo sabal IT