SWC Regd. No : 19843

हार्दिक शुभकामना

Ms. Anugya Mishra Field Officer E-mail : anugyasabal@gmail.com

यस संस्थामा कार्यरत अधिकृत अनुज्ञा मिश्रालाई पुत्रि लाभ भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाका साथै उत्तोरत्तर प्रगतिको समेत कामना गरिन्छ ।